Tengzhou Star Smith Metal Products Co.,Ltd. Włókna do betonu
Tengzhou Star Smith Metal Products Co.,Ltd.

Nie możemy żyć bez włókna stalowego

Nasze życie jest nierozerwalnie związane z włóknem stalowym. Na przykład na podbudowie dróg i konstrukcji drogowych znajdują się włókna stalowe. Rolą włókna stalowego jest wzmocnienie ogólnych właściwości betonu i jest szeroko stosowane w projektach nawierzchni drogowych. Istnieje wiele rodzajów włókien, które również zmieniają się w zależności od potrzeb rynku. A główne właściwości to wytrzymałość na rozciąganie i siła wiązania. Do tej pory włókno stalowe stało się jednym z najczęściej używanych materiałów budowlanych, który może dobrze zaspokoić potrzeby projektów budowlanych.


1. Ciągłe doskonalenie technologii i wydajności włókien stalowych


Beton zbrojony włóknami stalowymi produkowany przez producenci włókien betonowych to mieszanka stworzona przez dodanie włókien do lepkiej, utwardzonej zaprawy cementowej. Włókno redystrybuuje naprężenia w betonie i hamuje powstawanie i rozprzestrzenianie się pęknięć, dzięki czemu jest betonem zbrojonym włóknem stalowym, który może utrzymać naprężenia szczątkowe po pęknięciu i jest bardziej elastyczny. Funkcja antyzginania i demontażu włókna: włókno powinno wytrzymać ciągłe zginanie i demontaż pręta stalowego o średnicy 3mm na 90°, a każda partia kontroli powinna być nie mniejsza niż 10; nadaje się do odpornego na alkalia włókna ze stali nierdzewnej jako głównego materiału wzmacniającego, cementu sulfoglinianowego lub cementu żelazoglinowego lub cementu portlandzkiego jest materiałem cementującym i jest materiałem bazowym, a nierdzewny Wzmocnienie z włókna stalowego nienośny zewnętrzny panel ścienny jest wytwarzany w procesie bezpośredniego wtrysku lub w procesie wtrysku premiksu. W celu sprawdzenia, czy wiązkość betonu natryskowego z włókien stalowych spełnia wymagania projektowe, w niektórych specyfikacjach przyjęto "szablon". metody, to znaczy po określeniu rozmiaru próbki do badań z betonu włóknistego, określa się krzywą badania wytrzymałości. Jeżeli rzeczywista krzywa testowa może obejmować powyższą krzywą, uważa się, że wytrzymałość betonu zbrojonego włóknami stalowymi spełnia wymagania projektowe. Etapy mieszania i budowy betonu z włóknami stalowymi są takie same jak zwykłego betonu. I nie ma dodatkowego wyposażenia. Żywotność produktu jest wydłużona, kompleksowa opłacalność wysoka, a korzyści społeczne są oczywiste.


2. Naszego życia nie da się oddzielić od stalowego włókna


W dzisiejszych czasach budownictwo jest w pełnym rozkwicie. Skala i zaawansowanie projektów budowlanych sukcesywnie wzrasta, postęp też przyspiesza, rosną też wymagania co do jakości projektów. Opierając się po prostu na tradycyjnych produktach procesowych i surowcach, nie może sprostać potrzebom obecnych projektów budownictwa społecznego i rozwiązań z włókien betonowych< /a> w dużym stopniu zaspokajają to zapotrzebowanie inżynierii. Różnica między betonem zbrojonym włóknami stalowymi a zwykłym betonem jest oczywista. Może sprawić, że warstwa wierzchnia będzie cieńsza, zaktualizować funkcję jezdną nawierzchni drogi, wydłużyć żywotność nawierzchni, obniżyć koszty i skrócić czas budowy.


< /p>

Wraz z ciągłym ulepszaniem technologii i wydajności włókien stalowych, stosowanie różnych domieszek do betonu poprawiło wiele właściwości świeżo zmieszanego i stwardniałego betonu oraz przyczyniło się do rozwoju nowe technologie betonu. Jest to bardzo korzystne dla zachowania zasobów i ochrony środowiska. Stopniowo stał się podstawowym składnikiem betonu wysokiej jakości. Jednocześnie wyjątkowość włókna stalowego staje się coraz bardziej popularna.

Skontaktuj się z nami Get A Free Quote