Tengzhou Star Smith Metal Products Co.,Ltd. Włókna do betonu
Tengzhou Star Smith Metal Products Co.,Ltd.

Jak włókno stalowe wspiera rozwój architektury miejskiej?

Ⅰ. W jaki sposób włókno stalowe promuje rozwój architektury miejskiej?


Główną funkcją krótkich włókien rozmieszczonych równomiernie i nieuporządkowanych w betonie zbrojonym włóknem stalowym jest hamowanie ekspansji mikro -pęknięcia w betonie i zapobieganie powstawaniu makropęknięć. W związku z tym może znacznie poprawić wytrzymałość betonu na rozciąganie oraz ścinanie, zginanie i skręcanie kontrolowane przez naprężenie rozciągające. Nawet w przypadku niektórych pęknięć w betonie, nadal ma duży wpływ na nośność betonu. Dopiero gdy włókno zostanie wyciągnięte z betonu, wytrzymałość na rozciąganie zmniejszy się. Oczywista jest również poprawa wytrzymałości włókna stalowego na zginanie i wytrzymałość betonu na zmęczenie przy ściskaniu. Poprzez badanie podstawowych właściwości mechanicznych betonu zbrojonego włóknami stalowymi stwierdzono, że dodatek włókna stalowego nie poprawia znacznie wytrzymałości betonu na ściskanie, ale znacznie poprawia wytrzymałość na ściskanie. W przypadku betonu zbrojonego włóknem stalowym wykorzystuje się głównie radian po pękaniu i wytrzymałość po pękaniu. Chociaż szerokość pęknięcia jest mniejsza niż w przypadku betonu zbrojonego, na końcu pojawiają się pęknięcia. Dlatego beton zbrojony włóknami stalowymi stosowany w środowisku wilgotnym, zwłaszcza nad brzegiem morza, powinien być chroniony przed korozją.


Ⅱ. Jakie problemy rozwiązuje włókno stalowe


Pojawienie się włókna stalowego ma rozwiązać coraz poważniejszą sytuację szkód drogowych. Poprawa standardu życia ludzi sprawia, że zakupy samochodów realizuje coraz więcej osób. Pojazdów jest więcej, a presja na drogach naturalnie rośnie. W przypadku nawierzchni z betonu cementowego koszt remontu nawierzchni jest ogromny, a czas budowy długi, co poważnie wpływa na ruch uliczny i pieszy. Pojawienie się włókna stalowego może skutecznie poprawić wygląd tej sytuacji. Jako nowy rodzaj materiału kompozytowego, szybko i szeroko zastosowano beton włóknisty, który może skutecznie kontrolować występowanie i rozszerzanie się pęknięć betonu oraz poprawiać odporność na pękanie całego materiału kompozytowego.


Włókno stalowe jest poddawane działaniu wysokiej temperatury i chłodzenia podczas przetwarzania, co odpowiada stanowi hartowaniu. Dlatego twardość włókna stalowego powinna być wysoka, a beton nie będzie wyginany podczas mieszania betonu. Włókno stalowe ukształtowane w kształt haka może skuteczniej przylegać do betonu. Pęknięte elementy z betonu zbrojonego włóknami stalowymi łatwo ulegają zwęgleniu w pęknięciach w wilgotnym środowisku. Gdy pojawi się woda, włókno stalowe będzie korodować, jeśli wniknie do niego wilgoć, co nie tylko wpływa na wytrzymałość betonu zbrojonego włóknem stalowym, ale także znacznie skraca żywotność. Wiązanie między betonem zbrojonym włóknem stalowym a korpusem maszyny jest fizyczne i opiera się głównie na przenoszeniu ścinania tarcia.

Skontaktuj się z nami Get A Free Quote